• Pobieranie „odcisku” (kształtu stopy) w poduszkach próżniowych:

•szybkie wykonanie, w trakcie 1 wizyty, do 1 godziny – zdecydowanie krótszy czas potrzebny do wykonania formy i wkładki w porównaniu z tradycyjną techniką bazującą na odlewach

•Poduszki są elastyczne co umożliwia natychmiastową korektę wad stopy oraz całej kończyny dolnej

•Pacjent aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia wkładki – na bieżąco informuje o komforcie lub dyskomforcie

•Możliwość wielokrotnej korekty w trakcie pobierania formy, w celu optymalnego dopasowania wkładki

•Zastosowanie nowoczesnych materiałów termoformowalnych, odciążających, amortyzujących, wspomagających propulsję oraz korygujących ustawienie stopy

•Wkładki sa higieniczne: posiadają powłokę pokrytą nanocząsteczkami srebra, która przeciwdziała rozwojowi grzybów i bakterii chorobotwórczych

•Są to wkładki korygujące – co oznacza, że w przeciwieństwie do tradycyjnych wkładek – które jedynie biernie podpierają stopy – wspomagają i stymulują określone ich funkcje. Pozytywnie działają na cały narząd ruchu: od stóp do kręgosłupa

•Możliwość ponownej korekty tej samej wkładki

•Łatwość utrzymania wkładek w czystości, możliwość mycia bez utraty właściwości zastosowanych materiałów

•Wykorzystanie materiałów o różnych właściwościach (twardość, gęstość, elastyczność, objętość, wytrzymałość, komfort) w zależności od umiejscowienia na wkładce, spełniających określone funkcje dla kończyny dolnej

dsc_0041
dsc_0046