PNF Podstawowy

PNF – KURS PODSTAWOWY

Program szkolenie PNF

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. 
Jest to  neurofizjologiczny, kompleksowy system oddziaływań terapeutycznych, który bazuje na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych.
Kurs podstawowy uczy bazowej analizy i strategii terapii pacjenta z różnymi zaburzeniami, pomaga w rozpoznawaniu, ocenie i terapii najczęściej spotykanych zaburzeń funkcji pacjenta w dniu codziennym

Kurs jest prowadzony zgodnie z programem IPNFA dla kursu podstawowego PNF. Uzyskany certyfikat umożliwia dalsze kształcenie u Międzynarodowych Instruktorów.

Ramowy program kursu obejmuje 100 godzin lekcyjnych i składa się z dwóch części: 

Część I ( 5 dni) –  wprowadzenie do koncepcji PNF. Demonstruje zasady główne, wzorce ruchowe dla tułowia, kończyn górnych i dolnych oraz techniki stosowane w metodzie PNF. 
Część II ( 5 dni) –  obejmuje analizę zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie  technik i wzorców ruchowych oraz analizę biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń. W tej części kursanci będą mieli możliwość pracy z pacjentem pod nadzorem instruktora. 

Uczestnicy:  dyplomowani fizjoterapeuci (technik, licencjat, magister) i lekarze
Instruktor:  dr Ewa Górna – IPNFA® Advanced Instructor

 Cena kursu: 3250 zł lub 3300 zł (dyplom z certyfikacją PTF -u) 

REGULAMIN KURSU PNF