Trening motoryczny to trening mający na celu poprawę formy sportowej i zdrowia zawodnika/pacjenta. Stanowi podstawę bezpiecznego treningu danej dyscypliny sportowej, a także pomaga w osiąganiu w niej lepszych wyników. Pracując z zawodnikiem/pacjentem, trener motoryczny skupia się na poprawie takich cech, jak: szybkość, siła, zwinność, gibkość, skoczność, koordynacja, stabilność, dzięki czemu taki trening bezpośrednio przekłada się na korzyści w uprawianej dyscyplinie sportowej.

Trening motoryczny jest również integralną częścią procesu rehabilitacji, stanowiąc jeden z jego ostatnich etapów przed powrotem do pełnej aktywności.
Trening motoryczny jest niezbędny w każdej dyscyplinie sportowej, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania sportowca.

 

ETAPY TRENINGU MOTORYCZNEGO

Ocena ryzyka wystąpienia urazu (tj. zaburzone wzorce ruchowe i asymetrie) przy wykorzystaniu specjalistycznego testu FMS (Functional Movement Screen).

Korekcja zaburzonych wzorców ruchowych i asymetrii (motoryczność podstawowa).

Kształtowanie motoryczne. Praca nad mocą, siłą, wytrzymałością, szybkością, zwinnością, siłą eksplozywną w danej dyscyplinie sportowej uwzględniając elementy profilaktyki urazów (motoryczność ukierunkowana).